Tin tức

Ứng dụng cho Android

  Vào CH Play trong điện thoại Android hoặc máy tính bảng Android, gõ “Nhật ký trong tù″ hay “Xem Năm Âm Lịch” hay “36 kế Trung Hoa” hay “Giới thiệu sách hay”, mua và bắt đầu cài đặt. Các … read more

Lập trình

Creating a basic C Program to Interact with MySQL in Windows

In this post, I’ll cover how to create a simple C/C++ program that interacts with MySQL using the C API (and Connector/C). I discussed in a previous post how to install the C Connector (both SkySQL and MySQL’s), so please … read more

Thủ thuật Linux

Chatbot Eliza trong Ubuntu

1. Link tải Chatbot-Eliza-1.06.tar.gz: http://www.perl.com/CPAN/modules/by-module/Chatbot/ 2. Giải nén ra một thư mục cụ thể 3. Chuyển đến thư mục trên 4. Gõ lần lượt các lệnh trong terminal: perl Makefile.PL make test make sudo make install 5. Sau cùng vào … read more

Thủ thuật chung

To change the XAMPP server port number – Thay đổi số cổng của máy chủ XAMPP

Stop the XAMPP server, if it is running already. Open the file[XAMPP Installation Folder]/apache/conf/httpd.conf. Now search for the stringListen 80(I’m assuming that your XAMPP was using the port 80. Otherwise, just search for the string “Listen”). This is the port … read more