Tin tức

Ứng dụng cho Android

  Vào CH Play trong điện thoại Android hoặc máy tính bảng Android, gõ “Nhật ký trong tù″ hay “Xem Năm Âm Lịch” hay “36 kế Trung Hoa” hay “Giới thiệu sách hay”, mua và bắt đầu cài đặt. Các … read more

Lập trình

Creating a basic C Program to Interact with MySQL in Windows

In this post, I’ll cover how to create a simple C/C++ program that interacts with MySQL using the C API (and Connector/C). I discussed in a previous post how to install the C Connector (both SkySQL and MySQL’s), so please … read more

Thủ thuật Linux

Làm sống lại các bản ubuntu cũ

        Như các bạn đã biết các phiên bản ubuntu chỉ được hỗ trợ trong một thời gian nhất định. Thể hiện ở chỗ khi còn hỗ trợ thì còn update và download các gói phần mềm được. Khi … read more

Thủ thuật chung

To change the XAMPP server port number – Thay đổi số cổng của máy chủ XAMPP

Stop the XAMPP server, if it is running already. Open the file[XAMPP Installation Folder]/apache/conf/httpd.conf. Now search for the stringListen 80(I’m assuming that your XAMPP was using the port 80. Otherwise, just search for the string “Listen”). This is the port … read more